Forslag på kandidater til valg av ny nominasjonskomite i Nordland

Av Unni Merethe Olsen, 08.10.2019

NSF Nordland skal velge ny nominasjonskomite på hovedtillitsvalgtkonferanse i Bodø 19. november 2019.

Nominasjonskomiteen består av en leder, 4 medlemmer og 4 varamedlemmer.

 

Vi trenger derfor å få inn forslag på medlemmer i Nordland som kan tenke seg å stille til valg som leder og medlem/ varamedlem, innen 17.10.19.

Alle medlemmer som har tilhørighet i fylket er valgbare.

Forslag på kandidater må fylles ut sammen med villighetserklæring.

Villighetserklæring

 

De valgtekniske funksjoner ivaretas av fylkeskontoret ( NSF`s lokale valgreglement).

 

Nominasjonskomiteen sitt ansvar er å avgi innstilling på valg av nytt fylkesstyre som skal velges på fylkesmøtet 25. - 26. mars 2020.

Møter i nominasjonskomiteen gir rett til honorar.

 

Det er kommet inn to forslag på kandidater som stiller til valg.

 

 

Ved eventuelle spørsmål, kan disse rettes til fylkeskontoret.