Klinisk sjukepleie - suppleringsopptak

Av Ann-Karin Andorsen, 08.10.2019

Du kan søke opptak til master i klinisk sjukepleie med spesialitet diabetes-, kardiologisk sjukepleie eller helsesykepleieutdanning.

https://www.hvl.no/studier/studieprogram/klinisk-sjukepleie-supplering/