INVITASJON TIL HØSTMØTE 2019 I HAUGESUND

Av Ann-Karin Andorsen, 07.10.2019

NSF/FFD inviterer til høstmøte i Haugesund 19.november 2019.

FFDhøstmøte-19.Haugesund (1).docx