Presentasjoner fra Fagkongress 2019

Av Kari Bue, 09.10.2019

Her finner du presentasjoner fra årets fagkongress som vi har fått lov til å legge ut. 

Årets poster:

ISBAR 

 

Pasientoverføring mellom operasjonsavdeling og postoperativ/intensiv

ISBAR er et verktøy for strukturert muntlig kommunikasjon anbefalt av WHO.

ISBAR står for:

•I: Identifikasjon
•S: Situasjon
•B: Bakgrunn
•A: Aktuelle vurderinger
•R: Råd/anbefalinger