Generalforsamling 2019

Av Karoline Skedsmo, 09.10.2019

Generalforsamlingen vil bli holdt 24.10, kl. 16.30-17.30. 

Vedlagt ligger saksliste, årshjul og årsberetning fra styret.