NSF best på omdømme - igjen

Av NSF, 10.10.2019

Befolkningen har talt: for tredje året på rad scorer Norsk Sykepleierforbund høyest av alle norske arbeidslivsorganisasjoner i Ipsos profilundersøkelse. 

NSF er best på totalinntrykk av over 20 målte organisasjoner både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

Ipsos årlige omdømmemåling kartlegger befolkningens holdning til ulike norske virksomheter. Omdømme handler om kjennskap, kunnskap, inntrykk, tillit og støtte i befolkningen for de som måles. Resultatene for 2019 ble lagt fram av Ipsos torsdag 10. oktober. Både bedrifter, etater og organisasjoner blir målt etter et totalinntrykk. Samfunnsansvar, gjennomslagsevne, økonomi, informasjon og reklame er forhold som vektes.

Årets omdømmepris gikk til Ruter, mens virksomheten uavhengig av kategori med best omdømme i Norge er Coop.

Andre arbeidslivsorganisasjoner som ble målt sammen med Norsk Sykepleierforbund er organisasjoner som LO, Fagforbundet, NHO, Unio, Spekter og KS. Ipsos kan kontaktes for nærmere detaljer rundt profilundersøkelsen.