Lokal fagpolitisk/hovedtillitsvalgt konferanse 7.-9. oktober

Av Line Jørgensen, 11.10.2019

Lokal fagpolitisk/hovedtillitsvalgt konferanse gikk av stabelen den 7.-9. oktober i Larvik. Fokus var på landsmøtesaker, som blant annet arbeidstid og OU-prosessen.

Faggruppeledere og hovedtillitsvalgte i Buskerud var samlet i Larvik for årets lokale fagpolitiske/hovedtillitsvalgt konferanse.

Første dag gikk med til landsmøtesaker. Her presenterte hovedtillitsvalgt i Drammen, Kristine K. Ask, hovedtillitsvalgt i Kongsberg, Heidi S.Hvaal og kandidat til forbundsledervervet, Liv Heidi Brattås Remo, hver sin landsmøtesak. Denne ble så tatt opp til debatt. Sakene omhandlet blant annet helsefremmende arbeidsmiljø, turnus og arbeidstid, og sykepleie i framtiden.

 

  Kristine Katrud Ask

Heidi S. Hvaal

 Liv Heidi Brattås Remo

 

Det var også valg av faggrupperepresentant som skal sitte i fylkesstyret i Buskerud. Anita Schjøth blir ny representant.

 Anita Schjøth sammen med Elinor Grøthe

 

Dag 2 fikk vi besøk av Kari Bugge, fagsjef i fag-og helsepolitisk avdeling i NSF. Hun snakket om sykepleieridentitet/sykepleierrollen. Kine Myhre-Nilsen og Veronica Håheim tok over etter Bugge for å snakket om AKS (avansert klinisk sykepleie) sykepleierens sin rolle ut i spesialisthelsetjenesten og i kommunene.

                                                                               

Kari Bugge og Kine Myhre Nilsen