Presentasjon av kandidater til årets valg av nytt styre 2019. Kandidat til ledervervet: Siw Andrea Todal

Av Siw Andrea Todal, 11.10.2019

Presentasjon av kandidater som stiller til valg under GF 2019 vil bli fortløpende presentert.

Kandidat til ledervervet

Siw Andrea Todal (Helse Midt)

 

38 år. Akuttsykepleier og jobber i Akuttmottaket Kristiansund sykehus (fra 2015) og ved Kristiansund legevakt (fra 2015). Stilling som fagutviklingssykepleier i akuttmottaket (fra 2016) og er i tillegg traumekoordinator for Kristiansund sykehus (fra 2016).

 

Utdanning: Bachelor sykepleie: Høgskolen i Sør-Trøndelag (2005-2008). Videreutdanning i akuttsykepleie 90 studiepoeng, Høgskolen i Sør-Trøndelag (2010-2012). Befalsskolen for hærens sanitet (2000-2001), og jobbet fire år i forskjellige sanitetstropper i Hæren etter dette, inkludert internasjonal tjeneste.

 

Tidligere stillinger: Avdeling for hematologi ved St. Olavs Hospital (2008-2009). Akuttmottaket St. Olavs Hospital (2009-2015) og AMK Sør Trøndelag (2012-2015).

 

Styremedlem NLAS sentralstyret (2013-2015). Nestleder NLAS sentralstyret (2015-2017). Leder NLAS sentralstyret (2017 – oktober 2019).

 

Stiller til gjenvalg som leder i NLAS sentralstyret.

 

Jeg stiller til gjenvalg fordi jeg har interesse og engasjement for faggruppen og ønsker at NLAS skal fortsette å vokse og være en aktuell bidragsyter innenfor vårt fagfelt. Mitt mål er at NLAS skal bidra med fagkunnskap innenfor vårt fagfelt i Norges sykepleierforbund og at NLAS skal være en samfunnspolitisk aktør. Jeg er motivert for å fortsette å jobbe for våre medlemmer som gjør en fremragende jobb og utgjør en forskjell hver dag. Sentralstyret har de to siste årene begynt på flere viktige og spennende prosjekt, som jeg ønsker å jobbe videre med. Jeg er opptatt av at NLAS sentralstyret skal fortsette og styrke våre eksisterende lokalgrupper, og jobbe videre for å opprette lokalgrupper i de fylkene dette ikke er opprettet per dags dato. Jeg har et sterkt ønske om at NLAS skal bidra til å få opprettet flere studiesteder som tilbyr videreutdanning i Akuttsykepleie (90 studiepoeng), med mulighet for masterutdanning. Jeg er selv stolt av å være Akuttsykepleier og ønsker at vår spesialisering skal bli ytterligere anerkjent og verdsatt.