Kanditat til vervet som sekretær/styremedlem

Av Siw Andrea Todal, 11.10.2019

Aimée Ebeltoft Hofgaard (Helse Sør – Øst)

Akuttsykepleier ved Aremark og Halden Legevakt , Tidligere stillinger; Bakke rehabiliteringssenter: 6 år, Akuttmottaket Sykehuset Kalnes: 6 år, Aremark og Halden Legevakt fom juni 2017, Utdanning: Bachelor sykepleie: Umeå universitet, Videreutdanning i akuttsykepleie 90 studiepoeng, Høgskolen i Østfold . Sekretær NLAS 2 år.

Stiller som valg til sekretær NLAS.