Støtter en NOU

Av Astrid Grydeland Ersvik, 11.10.2019

NSF støtter forslaget om en NOU som bidrag til å utvikle en helhetlig og god svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg, og ønsker å bidra inn i et evt. utredningsarbeid. 

 

 

I en muntlig høring i helse- og omsorgskomiteen sa nestleder Karen Bjøro blant annet at NSF ikke ønsker å krisemaksimere, men at utviklingen av denne tjenesten går i feil retning. Hun trakk fram tre elementer av særlig betydning:

•             Finansiering

•             Organisering

•             Utdanning

Høringen kom som følge av representantforslag fra Senterpartiet og SV.

NSF har en falig bekymring for tilbudet til gravide og fødende. Norge har færre fødeinstitusjoner enn det WHO anbefaler, følgetjenesten er ikke på plass i tisltrekkelig grad og kommunene mangler både helsesykepleiere og jordmødre.