Kandidat til vervet som styremedlem

Av Siw Andrea Todal, 11.10.2019

Tommy Bringaker (Helse Sør-Øst)

Tommy Bringaker (Helse Sør-Øst)

40 år, gift med tilsammen 5 barn. Bor Svelvik nær Drammen. 

Utdannet Akuttsykepleier og tar nå Master i Avansert Klinisk Sykepleie (AKS). Er Fagkoordinator ved Drammen legevakt og har vært det i 2 år. Før det 11 år i Drammen akuttmottak, traumekoordinator, fagsykepleier og instruktør i KITS, AHLR.

Styremedlem i NLAS i 2 år, ønsker å videreføre engasjementet ettersom vi er godt i gang med de saken vi jobber for.  Stiller til valg som styremedlem i NLAS.