Kandidat til vervet som kasserer/styremedlem

Av Siw Andrea Todal, 11.10.2019

Jeanette Høyem Kristiansen (Helse Sør-Øst)

Jeanette Høyem Kristiansen (Helse Sør-Øst)

Akuttsykepleier ved Akuttmottaket Sykehuset Østfold Kalnes (10 år), Tidligere stillinger: Nevrologisk avdeling Ullevål (1 år), Nevrologisk avdeling sykehuset Østfold (½ år), Akuttseksjon psykose sykehuset Østfold (1/2 år), Utdanning: Bachelor sykepleie: Høgskolen i Østfold, Videreutdanning i akuttsykepleie 90 studiepoeng, Høgskolen i Østfold. Stiller til valg som styremedlem/kasserer.