Organisert arbeidsliv – bra for Norge

Av NSF, 11.10.2019

- Sentrale kollektive løsninger har gitt oss det Norge vi har. Vi har kommet oss gjennom kriser fordi vi har snakket sammen, sa nestleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Unio, Solveig Kopperstad Bratseth.

Kopperstad Bratseth var en av ti deltagere på frokostseminaret «Organisert arbeidsliv - verdt å kjempe for» arrangert av Agenda Rådgivning og Advokatfirmaet Lippestad. Seminaret tok opp spørsmål som: Hvorfor synker organisasjonsgraden? Hvordan rekruttere nye medlemmer? Hvordan jobber arbeidsgiver- og arbeidstagerorganisasjonene sammen? Er den norske arbeidslivsmodellen i fare?

- Der faget er sterkt ønsker folk å organisere seg, sa Kopperstad Bratseth da hun svarte på spørsmålet om organisasjonsgraden i arbeidslivet. Hun la vekt på at selv om organisasjonsgraden går ned så gjelder det ikke alle yrker, både Unio og NSF opplever økning i antall medlemmer.

Både LO-lederen og NHO-direktøren var deltagere på dagens seminar. De var begge opptatt av den norske arbeidslivsmodellen og hvordan den har vært et grunnlag for det norske samfunnet. Viktigheten av modellen ble også understreket av nestlederen i NSF og Unio.

- Vi har store omstillingsprosesser som kommer nå. Historien har vist oss at den norske modellen fungerer ved at den har overlevd over tid og stått seg godt gjennom betydelige endringer. Det sier meg at vi da bør holde på den, sa Kopperstad Bratseth.

Kopperstad Bratseth understrekte også hvordan konkurranseutsetting kan utgjøre en trussel mot det organiserte arbeidslivet.

- Vi har sett eksempler på hvordan konkurranseutsetting i noen tilfeller har ført til at de ansatte får redusert vilkårene sine. Det er alvorlig både for de som jobber der og for vilkårene vi jobber frem på arbeidstakersiden. Høy organisasjonsgrad gir oss innflytelse, sa Kopperstad Bratseth.