Fredagshilsen fra fylkeslederen uke 41

Av Line Orlund, 12.10.2019

Det er deilig med noen fridager etter en hektisk uke. Introduksjonsdag for nye tillitsvalgte, arbeidstidskurs for ledere og to-dagers fylkesstyremøte har vært hovedfokus denne uken.

Fylkesstyret i Oslo er sammensatt at leder, nestleder, fem medlemmer, representant for studentene og representant for faggruppene. I tillegg har alle medlemmene vararepresentanter. Fylkessttret er det øverste politiske organget i Oslo. På møte denne uken diskuterte vi planer fremover og vedtok handlingsplan for 2020. Jeg er glad for at fylkesstyret vedtok å videreføre forprosjektet vi har hatt som rettet seg mot ekstraordinære medlemmer, altså sykepleiere som er i prosess for å få godkjent autorisasjon som sykepleiere i Norge. Vi valgte å utvide prosjektet til å inkludere langt flere grupper sykepleiere, fordi forprosjektet har vist oss at det ikke bare en sykepleiere i autorisasjonsprosess som er interessert i sykepleieterminologi og norsk språk. Vi har sett at det er hundrevis av sykepleiere med norsk som 2. eller 3. språk som gjerne vil lære norsk for sykepleiere. Det spesialtilpassede kurset for sykepleiere skal vi starte arbeidet med om et par uker. I påvente av dette tester vi i første omgang ut et helsenorsk kurs på B2 nivå for medlemmer. Det prosjektet vi nå innleder har fått navnet Inkluderingsprosjektet.

Fylkesstyret i Oslo - 2019

Fire ganger i året inviterer NSF Oslo til "Arbeidstidskurs for ledere". Det er kurs der begreper som kompenserende hvile, forsvarlighetsvurdering og andre turnustekniske spørsmål diskuteres. Det er vanligvis ikke jeg som underviser på disse kursene, men på grunn av sykdom ble det til at jeg steppet inn denne uken. Det er bare å slå fast. Jeg stortrives når jeg underviser. Å kunne diskutere erfaringer disse lederne har med ulike turnusordninger er også spennende. På dette kurset var det blant annet en leder fra et sykehjem i Akershus som delte erfaringer etter at de hadde gått fra å jobbe vanlige vakter hver 3. helg til å jobbe langvakter på 12.5 timer hver 4. helg. Langvakter har jeg stor tro på for noen typer avdelinger, men det passer definitivt ikke overalt. Jeg håper alle arbeidsgivere som vurderer å prøve ut langvakter ser nøye på hvilke erfaringer som er gjort med dette rundt i landet og at de lytter til våre tillitsvalgte når de legger frem hva som må være på plass før man prøver ut dette. At alle som skal gå langvaker må gjøre det som en frivillig ordning, er en selvfølge.

Jeg sitter i et heltidsutvalg sammen med de andre organisasjonene i Oslo kommune. Mandag hadde vi møte i gruppen og jeg er glad for at vi nå ser ut til å være enige om at det er en god ide å etablere en bemanningsenhet på et noe mer overordnet nivå, enn i en enkelt virksomhet. I arbeidet med å etablere en heltidskultur slår det meg stadig hvor ulike utfordringer det er når man sammenlikner sykepleiere og helsefagarbeidere i Oslo. Som sykepleier i Oslo kommune er det en rekke jobber å velge mellom. For helsefagarbeiderne er det ikke like enkelt. Mens det stadig lyses ut stillinger for sykepleiere, er det lang tid mellom hver gang det lyses ut en jobb for helsefagarbeidere. Grunnen er at Oslo i mange år har hatt utdanningsløp der grupper av ansatte uten formell helsefaglig kompetanse har fått bistand til å ta privatisteksamen som helsefagarbeidere. God tilgang på helsefagarbeidere er glimrende. Men det gjør det samtidig veldig uforståelig av man ender opp med så utstrakt bruk av ekstravakter uten formell helsefaglig kompetanse, at de får krav om fast stilling etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. Her må vi endre noe.

Kvinnedagen 8. mars er viktig for NSF Oslo. Vi har langtradisjon med at trommekorpset leder an i toget som går fra Youngstorget. Vi går i løpet av de neste dagene ut å etterlyser en sykepleier som kan tenke seg å være vår representant inn i 8. mars-komiteen. Som tidligere år har vi også vedtatt å støtte arrangementet økonomisk.