Høring på Stortinget

I dag var det høring på Opptrappingsplan barn og unges psykiske helse
Vedlagt ser dere det skriftlige innspillet vårt.