Vellykket lokal fagpolitisk konferanse i Vestfold

Av Inger Stulen, 14.10.2019

8.oktober arrangerte NSF Vestfold lokal fagpolitisk konferanse for faggruppeledere, hovedtillitsvalgte og fylkesstyret.

Dette er en vedtektsfestet konferanse som arrangeres årlig. Den har blandt annet som mål å styrke samarbeidet mellom faggruppene og tillitsvalgte til beste for våre medlemmer.

Dagen ble åpnet av fylkesleder Lisbeth Rudlang som ønsket velkommen og orienterte om intensjonen med konferansen.

Så fikk vi høre visedekan for profesjonsutdanning ved USN, Pia Bing-Jonsson snakke om AKS og spesialistgodkjenning. Hennes presentasjon ligger vedlagt.

 

Hun ble etterfulgt av prosjektleder Pia Wangen Flesche som fortalte om" Kompetansebroen" i Vestfold. Et spennende, nytt prosjekt og en plattform for kompetansedeling.

Pia Wangen Flesche

Therese Finjaren,sentral faggruppeleder, orienterte deretter om OU-prosessen i faggruppene, Landsmøtesak nr. 14. Hennes presentasjon ligger også vedlagt.

Til slutt fikk vi høre Karianne Vikens foredrag "Smil det videre" Om organtransplantasjon og å leve med Diabetes. Et tankevekkende foredrag om pasientens møte med helsevesenet på godt og vondt.

Karianne Viken

                                         

8 av våre lokale faggrupper var representert og vi hadde gode og nyttige diskusjoner og idemyldring om hvordan vi kan fremme samarbeidet om fag i sykehus og kommuner.

Dagen ble avsluttet med felles middag.

Pia Bing-Jonssons presentasjon

Lokal fagpolitsik konfraanse LM sak 14