Nytt sykehus Vestre Viken HF

Av Trude Hansen, 15.10.2019

Mandag 14.10.19 startet gravingen på ny sykehustomt. Administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine Lofthus stod for det første gravetaket. 

Spaden var forøvrig byttet ut med en gravemaskin som Lofthus satt bak rattet på.

Det var ca 150 som var tilstede under første gravetak. 

Helseminister Bent Høie var også tilstede ved åpningen på bygging av nytt sykehus på Brakerøya. 

Det blir spennende å følge med fremover på byggingen av det nye sykehuset i Drammen. Det er planlagt at det skal stå ferdig og klar til å ta imot pasienter i løpet av mai 2025.

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine Lofthus.