Helse- og omsorgstjenestene er i en krise

Av NSF, 15.10.2019

- Helse- og omsorgstjenestene er i en krise. Det blir flere syke pasienter og færre til å ta vare på dem. Dette budsjettet har ingen virkemidler for å møte denne krisen. Dette budsjettet har ikke en gang en omtale av denne krisen, sa forbundsleder Eli Gunhild By under gårsdagens høring i Finanskomiteen.

Norsk Sykepleierforbund deltar i flere høringer i forbindelse med årets statsbudsjett. I Finanskomiteen var det forbundslederen som deltok. Hun la vekt på rekruttering, prioriteringer, forsvarlige helsetjenester og behovet for et sykepleierløft.

- Rekrutteringen av sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre i kommunene og sykehusene er bekymringsfullt lavt. Medlemmene våre har lenge varslet at situasjonen er uholdbar og at befolkningen ikke får de tjenester de har behov for og rett til, sa Eli Gunhild By til Finanskomiteen.

Se Eli Gunhild Bys innlegg her.