Ny ledelse i Sentralt fagforum

Av Sentralt fagforum, 16.10.2019

Edel Bruun Bastøe er ferdig med sin periode som leder for Sentralt fagforum, og Mette R. Dønåsen fra landsgruppen for sykepleierledere tar over ledervervet. 

Edel tok over som leder for Sentralt fagforum i juni 2018, og har lagt ned stor innsats i arbeidet for faggruppene. Vi vil savne hennes kompetanse, stå-på-vilje og gode humør når hun nå vender tilbake til Fredrikstad og hennes hjertebarn; faggruppen for sykepleiere innen ortopedi. Tusen takk for iherdig innsats i disse årene! 

Mette R. Dønåsen er i dag prosjektleder for LHL-klinikken Oslo. Hun er også nyvalgt leder for NSFs landsgruppe av sykepleieledere, her overtar nestleder Jan Erik Nilsen lederfunksjonen.

Hun vil jobbe for å styrke faggruppenes representasjon og faglige stemme i NSF og samfunnet gjennom å fokusere på faggruppenes erfaringer, ulike behov, kompetanse og praksis. 

Mette vil tre inn i vervet etter landsmøtet i NSF.

Vi ønsker begge to lykke til med nye og spennende oppgaver!