Nytt arbeidsutvalg i Sentralt fagforum

Av Kristine Børsum Stenstad, 15.10.2019

Sentralt fagforum har i dag gjennomført valg på nytt arbeidsutvalg. 

Annbjørg Hausken fra faggruppen for nevrosykepleiere er valgt som ny nestleder, hun har fungert som medlem i siste periode. 

Therese Jenssen Finjarn fra Anestesisykepleierne NSF går inn i vervet som medlem, hun har fungert som nestleder i siste periode. 

Paula Lykke fra faggruppen for intensivsykepleierne og Espen Gade Rolland fra faggruppen for sykepleiere innen psykisk helse og rus (SPoR) er valgt inn som 1. og 2. vara. 

 

Vi ønsker lykke til med nye oppgaver!