Pasientfokusert bemanningsnorm

Av NSF, 16.10.2019

- Det er viktig å få på plass en pasientfokusert bemanningsnorm i de kommunale helse- og omsorgstjenestene for å sikre et minimum av kvalitet, sa nestleder Solveig Kopperstad Bratseth til helse- og omsorgskomiteen under gårsdagens høring.

Norsk Sykepleierforbund deltar i flere høringer i forbindelse med årets statsbudsjett. I helse- og omsorgskomiteen var det nestleder Kopperstad Bratseth som deltok. Hun la vekt på at sykepleiere må være med i tjenesteutviklingen, behovet for rekrutteringen av sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre i kommuner og på sykehus og viktigheten av å få på plass en pasientfokusert bemanningsnorm.

- Rekrutteringen av sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre i kommunene og på sykehus er bekymringsfullt lavt. Det er en utvikling som går i motsatt retning av behovene, sa Solveig Kopperstad Bratseth til helse- og omsorgskomiteen.

Se Solveig Kopperstad Bratseth sitt innlegg her.