NSF FGDs Landskonferanse 2020

Av Katrine Linnom Pedersen, 18.10.2019

Vi kan med glede dele at neste års landskonferanse er nå klar. Temaet er "Den akutt syke eldre - hvilken rolle har sykepleieren?". Konferansen avholdes i Trondheim på Scandic Nidelven hotell den 16. -17. april 2020.

Alderdommen vil gradvis redusere reservekapasiteten i organene og den eldre er ekstra utsatt ved akutt sykdom. Samtidig kan symptomene være utydelige og annerledes.
Det viktig å skille mellom akutt sykdom og vanlige aldersforandringer.
Dette krever økt kunnskap og forståelse. Temaet til landskonferansen vår i 2020 er "Den akutt syke eldre- hvilken rolle har sykepleieren?»

I programmet vil forskjellige fordragholdre forsøke å belyst dette temaet. Vi har fått med oss flotte fordragsholdere både fra lokalt i Trondheim som Ingunn Saltvedt som skal ha innlegg om akutt geriatri/ortogeriatri og foredragholdere fra andre steder i landet som Guro Brustad som holder innlegg om Akutt geriatriens 10 bud. Se vedlagt program for mer informasjon.

Minner om at alle medlemmer av NSF har mulighet til å søke NSF om midler til å delta på kurs, mer informasjon finner man på NSF.no siden sider.

 

Påmelding gjøres via link i vedlagt program.