Fredagshilsen fra fylkeslederen uke 42

Av Line Orlund, 21.10.2019

Rett før jeg skulle gå hjem fra jobb i dag, slapp NRK nyheten om at de hadde avdekket over 62 000 brudd på arbeidsmiljøloven, såkalte AML-brudd i perioden 2013 til i dag. I år ligger det an til i overkant av 5000 brudd. Dessverre er jeg ikke overrasket.

 

Det er tidligere gjort kartlegging av AML-brudd ved sykehusene. Denne kartleggingen viste også store avvik hver eneste måned. I løpet av kvelden har jeg snakket lenge med de hovedtillitsvalgte i Sykehjemsetaten. De forteller at det trolig er noe færre avvik enn det som fremkommer i NRK og Aftenposten, men like fullt er det et helt uakseptabelt tall.

Tallene media la frem viste at det har blitt noe bedre for hvert år, men like fullt antar man at det vil være over 5000 brudd i år. For lav grunnbemanning er sannsynligvis en av de viktigste årsakene til mange brudd. NSF Oslo har kartlagt sykehjemsetaten og ser at det er store forskjeller mellom sykehjemmene. Denne uken vil vi jobbe videre med tallene og kanskje bidra til å forklare noen av avvikene. Når man vet årsak er det også lettere å gjøre endringer.

Ellers har denne uken vært preget at stor opplæringsaktivitet. Jeg hadde gleden av å ha en gruppe tilitsvalgte inne til oppdateringskurs. Det er så inspirerende å se tillitsvalgte som tar til seg den informasjonen som vi gir dem og som gir uttrkk for at de har lært noe de tar med seg tilbake til sine arbeidsplasser.

Språkkompetanse har vi jobbet mye med i NSF Oslo i mange, mange år. Nå som vi har et samarbeid med Fagbokforlaget om kurs i helsenorsk, ser vi plutserlig hvor stort ønsket om å lære seg bedre norsk er hos våre medlemmer. Kurset vi nå tilbyr lisenser til, er et kurs som ligger på B2 nivå, altså et kurs pådet nivået man må ligge på for å få jobb som helsefagarbeider. Kravet til sykepleiere i Oslo er høyere. Oslo kommune har C1 som krav og det er høyt. Jeg er glad for å kunne si at vi er med å jobber frem et kurs i norsk for sykepleiere som forhåpentligvis vil møte noe av behovet som er der ute.