Er du medlem av NSF og definerer deg som kvinne?

Av Gry Renate Bergskaug, 22.10.2019

Vil du bidra til at NSF er synlig i arbeidet for rettigheter som likelønn, rett til heltid og like muligheter for alle uavhengig av kjønn og  seksuell identitet? Da kan du representere NSF Oslo i 8.mars komiteen.

8.mars komiteen er en sammenslutning som har som sitt eneste mål å arrangere 8.marstoget i Oslo.

Komiteen består av av representanter fra ulike politiske partier, kvinneorganisasjoner og fagbevegelse som hvert år velges til å gjøre denne jobben frivillig.

Har du lyst og mulighet, så send en mail til oslo@nsf.no