NSF vil lære av Tysvær, Rennesøy og Suldal

Av Arild Berland, 23.10.2019

I disse dager er NSFs fag- og helsepolitiske avdeling på besøk i Rogaland.  I går var de i Rennesøy og Tysvær – i dag er de i Suldal for å høre mer om hvordan kommunen jobber med gode pasientforløp, forebyggende hjemmebesøk, hverdagsrehabilitering og tverrfaglig strukturert oppfølgingsteam.

-   Vi har fått tilbakemeldinger om at disse kommunene kan betraktes som foregangskommuner når det gjelder gode pasientforløp og hverdagshabilitering. Det har vært svært inspirerende å få se på nært hold hvordan de jobber med utviklingsarbeid, sier Helene Aksøy til NSF Rogaland. Hun er seniorrådgiver i Norsk Sykepleierforbund og har helse- og omsorgstjenester til eldre som spesialområde.

Med seg til Rogaland har hun seniorrådgiver Astrid Grydeland Ersvik og spesialrådgiver Jan Vegard Pettersen. Førstnevnte jobber bredt med folkehelse mens Pettersen arbeider med overordnet helsepolitikk,  finansieringssystemer og ulike organisasjonsmodeller.

Fylkesleder Nina Horpestad i NSF Rogaland er stolt over at arbeidet i rogalandskommunene blir lagt merke til ut over fylkesgrensene. Hun deltar selv under dagens besøk i Suldal og gleder seg til å høre mer om hva de har fått til så langt – og ikke minst ambisjonsnivået hva gjelder videre arbeid med tverrfaglig strukturert oppfølgingsteam.

-          Suldal er en av seks kommuner i Rogaland som har vært med i en pilot som startet i august i fjor og som skal pågå til ut august 2021. Et hovedfokus i piloten er å få på plass strukturer og system som sikrer tidlig identifisering av behov, tverrfaglig utredning og bruk av oppfølgingsteam som en arbeidsform.  Suldal har over tid jobbet med dette, noe som bl.a ble omtalt i NSF Lokalens artikkel «Look to Suldal» i fjor.

Pilotprosjektet som er finansiert av Helsedirektoratet kan du lese mer om her.