Presentasjon av Opplands kandidat til Rådet for sykepleieetikk, Elisabeth Rosenvinge

Av Ingunn Holtklimpen, 23.10.2019

Elisabeth ble utdannet sykepleier i 2002 (den gang Høgskolen i Gjøvik) og fullførte mastergrad i Gerontologi (NTNU - Gjøvik) i juni i år. 

Hun jobber som Sykepleier 1 i Gjøvik kommune i skjermet, forsterket sykehjemsavdeling for personer med demenssykdom. Yrkeserfaring fra kommunal sektor og arbeid innen Geriatri og med personer som lever med demenssykdom. Elisabeth har i tillegg jobbet i Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland, både som prosjektleder og prosjektmedarbeider. 

 

Om å stille til valg som kandidat til Rådet for sykepleieetikk, sier Elisabet dette:

«Demensomsorgen står mitt hjerte spesielt nært. Å jobbe med personer med demens og deres pårørende er både givende og krevende. Vi står overfor mange utfordringer og etiske dilemma i vår arbeidshverdag. I den sammenheng ønsker jeg å bidra inn som medlem i Rådet for sykepleieetikk i Norsk sykepleierforbund, og stiller derfor mitt kandidatur til disposisjon. Jeg ønsker å bidra inn i Rådet for sykepleieetikk med mine erfaringer og min kunnskap fra praksisfeltet. Jeg jobber nært pasient/pårørende og med mange ulike samarbeidsparter. Jeg er sikker på at mine erfaringer og min kunnskap har overføringsverdi til andre fagområder innen helse og omsorg i vårt vidstrakte land. Jeg håper og tror jeg har noe å bidra med i Rådet for sykepleieetikk i Norsk sykepleierforbund».

Ellers kan vi si om Elisabeth at hun er 43 år, kommer opprinnelig fra Trøndelag. Bor nå på Gjøvik, er gift og har barn. Hun har vært medlem i Norsk sykepleierforbund i over 19 år og har vært plasstillitsvalgt i over 8 år. Elisabeth er også valgt som delegat til landsmøte.