Mørketidskonferansen 2019

Av Hans Yngve Bjerkås, 28.10.2019

Det er en stor glede å ønske velkommen til den fjerde Mørketidskonferansen i Tromsø. Temaene for konferansen retter seg mot utfordringer den eldre delen av befolkningen står i når det gjelder psykisk helse- og rusrelaterte problemstillinger.

Konferansen finner sted på Radisson Blu Hotel i Tromsø 25. og 26. november 2019.

Konferansen arrangeres av NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus i samarbeid med NSFs faggruppe for geriatri og demens og Sentralt fagforum.

Faggruppemedlemmer i geriatri og demens og SPoR, samt representanter for brukerorganisasjoner kan benytte seg av rabattkoden MK19 ved påmelding.

 

Programmet inneholder spennende innlegg fra flere sterke stemmer innenfor feltet, vi gleder oss til å se deg i Tromsø!

 

https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser