Utlysninger av heltidsstillinger i Vestre Viken

Av Trude Hansen, 29.10.2019

Vestre Viken er opptatt av å skape heltidskultur. Ett av de vedtatt tiltakene i dette arbeidet, er at ledige stillinger som hovedregel lyses ut i 100 %

NSF mener signalene fra Vestre Viken er meget viktige. Hovedregelen er at det må lyses ut hele stillinger. Dette er med på å skape godt arbeidsmiljø og trygge ansatte. Heltid er blant annet viktig i forhold til lønn, pensjon, sykerettigheter og ikke minst det å bli trygg i jobben din!

NSF Buskerud gleder seg til å følge arbeidet med heltidskultur som nå gjøres i Vestre Viken videre.