Uenighet om organisering i NSF

Av Linda Lavik, 29.10.2019

Neste uke er det landsmøte i NSF og forbundsstyret foreslår at NSF Buskerud  inngår i NSF Viken fra 1. april 2020. Landsmøtedelegasjonen fra Buskerud er ikke enig med forbundsstyret.

Vi mener at det er uklokt av NSF å organisere NSF etter de nye fylkesgrensene, når det gjelder Viken. Forbundsstyret ønsker at NSF Buskerud, NSF Akershus og NSF Østfold legges ned i sin nåværende form, og inngår i NSF Viken.

Det er stor motstand mot å etablere det nye storfylket Viken med 1.2 millioner innbyggere. Allerede om to år kan et nytt rødgrønt stortingsflertall legge ned Viken. Den nyvalgte ledelsen i Viken fylkeskommune har sagt at dersom det blir rødgrønt flertall etter Stortingsvalget i 2021, vil Viken søke om oppløsning.

Landsmøtedelegatene fra Buskerud og fra Østfold ønsker ikke at NSF organiserer seg i Viken nå. Det kan få uheldige konsekvenser både økonomisk og politisk, dersom Viken blir oppløst etter Stortingsvalget.

Her kan du lese innlegget fylkeslederne i Buskerud og Østfold har skrevet i Sykepleien om dette:

https://sykepleien.no/meninger/innspill/2019/10/er-nsf-viken-det-rette-fremtiden