Hovedtillitsvalgte i nye Stavanger kommune fra 1. januar 2020

Av Silje Anfinsen Østrem, 30.10.2019

Valget er gjennomført og fra 1. januar 2020 har medlemmene valgt Margrethe Reianes som hovedtillitsvalgt i 100 % frikjøp og Susanne Borre som hovedtillitsvalgt i 60 % frikjøp.