Bli med i Jordmorforbundet

Av nsf, 31.10.2019

Jordmor i NSF som vil bli medlem i Jordmorforbundet? Ta del i vårt aktive fellesskap. De fleste jordmødre i NSF velger å være medlem i Jordmorforbundet. Vi er aktive og synlige i saker som angår jordmødre. Støtt vårt arbeid for en sterk og tydelig jordmorprofesjon. Jordmorforbundet kjemper for å sikre og bevare et trygt fødetilbud i Norge. Send sms innmelding med kodeord Jordmor til 02409.

 

Du får deretter en autosvarmelding tilbake, og blir meldt inn på vanlig måte av medlemstjenester. Det er gratis å bli medlem av Jordmorforbundet ut 2019, og deretter kontingent/støtte til Jordmorforbundets arbeid på 300,-  halvåret.

Våre jordmødre deltar i samfunnsdebatten for å påvirke fødselsomsorgen i positiv retning. Jordmorforbundet bruker politisk press og dokumenterer faktiske forhold gjennom våre nasjonale undersøkelser for å sikre trygge jordmortjenester til befolkningen.

Jordmorforbundet har det beste fagtilbudet for jordmødre:

  • Rabatt på populære Gynzone kurs som vi arrangerer.
  • Konferanser for rettet mot jordmorledere, kommunejordmødre, fagutviklingsjordmødre som også interesserer både jordmødre og jordmødre under utdanning. 
  • Jordmorhåndboka er en almanakk der vi har samlet oppdaterte prosedyrer, lovverk og fagstoff som er relevant for deg i din jordmorpraksis.
  • Workshops med jordmortema arrangeres av Jordmorforbundet i fylkene
  • Temanummer i Sykepleien med jordmorstoff
  • Månedlige nyhetsbrev så du kan holde deg oppdatert om hva som skjer i vårt fagfelt.