Bli med i Jordmorforbundet

Av nsf, 31.10.2019

Jordmor eller jordmorstudent som vil bli medlem i Jordmorforbundet? Ta del i vårt aktive fellesskap. De fleste jordmødre i NSF velger å være medlem i Jordmorforbundet. Vi kjemper for et trygt fødetilbud og gode arbeidsvilkår. Jordmorforbundet er aktive og synlige i saker som angår jordmødrene i landet. Støtt vårt arbeid for en sterk og tydelig jordmorprofesjon. Vi er avhengig av støtte og medlemmer for å styrke vår felles kamp! Send sms innmelding med kodeord Jordmor til 02409 for å bli medlem.

 

Du får deretter en autosvarmelding tilbake, og blir meldt inn på vanlig måte av medlemstjenester. Vår kontingent/støtte til Jordmorforbundets koster kun 300,- kr i halvåret.

Hva går kontingenten til:
Frikjøp av politisk valgt i Jordmorforbundet i full stilling:

 • Daglig drift av faggruppen med over 1250 medlemmer inkludert sentralt styre og 19 lokale grupper
 • Rigging av Jordmorforbundets NSFs årlige fagkongress hvert år, Jordmorkongressen.
 • Koordinering av jordmødrenes bidrag i sentrale arbeidsgrupper og deltakelse på en rekke arenaer
 • Daglige henvendelser fra jordmødre, samarbeidspartnere, politikere, myndigheter og media
 • Oppfølging av utvalg nedsatt av Jordmorforbundet NSF
 • Jordmødres stemme i fag- og samfunnspolitisk påvirkning gjennom formelle og uformelle møter, høringer mm.
 • Undervisning og samarbeid med utdanningene
 • Administering av nettsider og sosiale medier for oppdatert info på fagfeltet.

Direkte medlemsgoder:

 • Tilhørighet til en lokal faggruppe i fylket
 • Mulighet til å melde inn saker og delta på generalforsamling og dermed påvirke Jordmorforbundets NSFs satsningsområder. Stemmerett ved valg av styremedlemmer lokalt og sentralt.
 • Mulighet til å nominere jordmødre til årlige utmerkelser
 • Medlemspris på årlig  jordmorkongress
 • Et sted å ta kontakt for råd og veiledning i daglige saker

Som medlem bidrar du til at Jordmorforbundet NSF kan oppfylle formålet i følge vedtektene:

 • Skape møteplass for jordmorfag‐ og kunnskapsutvikling
 • Bidra til utvikling av jordmorfaglig identitet og tilhørighet
 • Bidra til utvikling, anvendelse og formidling av forsknings‐ og erfaringsbasert kunnskap
 • Bidra til samarbeid og utvikling av kompetansenettverk på tvers av faggruppetilhørighet
 • Bidra til å utvikle strategier, systematisk arbeid og kompetanse innen 
  NSFs fag‐ og  helsepolitiske prioriteringer
 • Bidra til å utvikle og videreutvikle utdanningsprogrammer av høy kvalitet for sitt fagområde
 • Fremme folkehelsearbeidet og ta opp til behandling aktuelle spørsmål som vedrører jordmortjenesten.
 • Tilføre NSFs organisasjonsledd vår jordmorfaglige ekspertise
 • Være bindeledd mellom NSFs ledelse og Jordmorforbundet NSFs medlemmer

 Jordmorforbundet har det beste fagtilbudet for jordmødre:

 • Rabatt på populære Gynzone kurs som vi arrangerer.
 • Konferanser for rettet mot jordmorledere, kommunejordmødre, fagutviklingsjordmødre som også interesserer både jordmødre og jordmødre under utdanning. 
 • Workshops med jordmortema arrangeres av Jordmorforbundet i fylkene
 • Temanummer i Sykepleien med jordmorstoff
 • Månedlige nyhetsbrev så du kan holde deg oppdatert om hva som skjer i vårt fagfelt.

Våre jordmødre deltar i samfunnsdebatten for å påvirke fødselsomsorgen i positiv retning. Jordmorforbundet bruker politisk press og dokumenterer faktiske forhold gjennom våre nasjonale undersøkelser for å sikre trygge jordmortjenester til befolkningen

Støtt Jordmorforbundets arbeid!