Intensivsykepleierne i Nord-Trøndelag NSFLIS feier 40 år

Av Sølvi Helene Sæther, 01.11.2019

Intensivsykepleierne i Nord-Trøndelag startet sin faggruppe i 1979. Torsdag 31.10 feiret de sin 40-årsdag. NSF Nord-Trøndelag gratulerer!

Intensivsykepleieren er

- den som kan og vet alt om den alvorlig og kritiske syke pasienten

- den som kan lese pasientens behov uten at ord blir sagt

- den som har oversikt over  mengder av apparatur, slanger, poser, medikamenter, scop og alle  måleapparat

- den som gjennom alt utstyr ser pasienten, det særskilte mennesket

- den som ivaretar pårørende, som informerer, beroliger, trøster og sørger for ernæring, søvn og hvile

Den ultimate sykepleier!