Fredaghilsen fra fylkeslederen - uke 44

Av Line Orlund, 02.11.2019

Landsmøteforberedelser har tatt mye tid de siste ukene. Oslo har den største delegasjonen som deltar, vi er 20 delegater + studentdelegaten. Det er mange viktige saker som skal diskuteres den kommende uken, hvordan NSF skal organiseres fremover og hvordan skal vi støtte bedre opp rundt faggruppene, er to saker jeg er særlig spent på.

 

Oslodelegasjonen 2019Det er 21 personer fra Oslo, med sterke meninger i de fleste saker, som nå skal være med å legge føringer for NSFs politikk. Alle er valgt i tillit og ingen er bundet opp til å mene noe bestemt i noen sak. I mange saker har delegatene for lengst bestemt seg for hva de vil stemme, likevel kan det hende det fremkommer nye momenter i saken som gjør at man skifter mening i møtet. I saken om hvordan NSF skal organiseres fremover, er nok flere usikre. Uro rundt hva som skjer med fylkessammenslåing i flere fylker, gjør at enkelte i organisasjonen mener hele OU saken bør utsettes i fire år. Jeg er nok av de som mener vi bør lande en organisasjonsmodell nå. Flertallet i Oslo-delegasjonen ser ut til å støtte forbundsstyrets forslag om at vi skal følge den fylkesinndelingen som landet forøvrig velger, altså 11 fylker fra 2020.

I NSF har vi 35 faggrupper. Det er faggrupper for sykepleiere som har felles videreutdanning som f.eks. anestesi, intensiv, operasjon, jordmor eller helsesykepleiere. Så har man faggrupper for forskjellige fagområder, eksempler her er lunge, stomi, kardiologi og sår. Den tredje gruppen er faggrupper som tar for seg felles arbeidsområder som f.rks. Ledelse, migrasjonshelse, fagutvikling og  e-helse. Jeg er medlem i flere faggrupper og opplever at det gir meg enda en vinkling på et fagområde som jeg spesielt interresert i. Det er også fint å vite at gjennom å være medlem infaggruåpen, støtter jeg opp rundt noen ildsjeler som sørger for å gi viktige innspill til NSF i ulike saker. Mitt ønske for de neste årene, er at vi finner en god måte i knytte tettere bånd mellom faggruppene og resten av organisasjonen. Jeg håper også at vi finner gode måter å spre informasjon om mulighet for å være medlem. Å være medlem koster per i dag mellom 350-600 kroner per år. Jeg legger ved en oversikt her over hvilke faggrupper vi har og også hvilket kodeord man skal skrive i en SMS til 02409 for å melde seg inn.

 

Brudd på arbeidsmiljøloven har det vært mye fokus på de siste ukene. Både i spesialisthelsetjenesten og i kommunen er det tusenvis av brudd på arbeidsmiljøloven hvert år. Mange av bruddene føler vi sykepleiere direkte på kroppen. Når nattevakten ikke kommer og det ender med en dobbeltvakt. Eller når oppgavene fra en vakt ikke er mulig å overføre til neste vakt og man ender med å jobbe overtid. Hvis det da i tillegg er kort tid mellom to vakter, sier det seg selv at dette er alvorlig. Jeg håper dere alle sammen husker at vi allerede jobber på de såkalte «unntaksbestemmelsene i loven. Vi jobber søndager, vi har vakter som er lenger enn det loven anbefaler og vi har kortere hviletid mellom to vakter enn det som anbefales. Vi skal også huske at arbeidsmiljøloven er der for å beskytte oss, og at denne loven er likestilt med andre lover som skal ivareta pasientsikkerheten. Selv om enkelte arbeidsgivere ikke ser ut til å innse det......

Kampanjen "Kontor på gangen" er godt i gang og besøkte mange arbeidssteder forrige uke. Abelone Lyng og Tarjei Hansen Marker har god kjennskap til NSF og kan svare på de feste spørsmål medemmene har. De spørsmålene som ikke kan besvares på direkten, tar de med seg tilbake til kontoret så andre kan bistå. Det er hyggelig at mange medlemmer kommer innom standen og hilser på. 

Hensikten med kampanjen er å være synlige ute på arbeidsplassene og bistå de som måtte trenge hjelp til stort og smått. 

 

 

 

 

 

Ledervalget på landsmøtet i år er spennende. Vi er seks kandidater som stiller til valg som forbundsleder og som de fleste av dere vet, er jeg en av dem. Gjennom hele valgkampen har jeg vært opptatt av at NSF er en stor organisasjon som må mene noe om mange områder. Jeg er  stolt over de tre bena organisasjonen er bygget på. Med samfunnspolitikk, fagpolitikk og interessepolitikk som tre integrerte ben, står vi fjellstøtt i de sakene som er viktige for sykepleiere. Som leder må man ha god kjennskap til alle områdene og det er viktig å kunne balansere mellom dem, fordi de tre retningene for våre medlemmer er flettet sammen. Ingen sykepleiere tenker kun fag, eller kun lønn. Som organisasjon må vi representere alle interessene og også se dem samlet. Jeg mener, ikke overraskende, at jeg er den rette til å lede organisasjonen fremover og er spent på hva som blir resultatet av valget torsdag morgen den 7. november. Jeg håper på å vinne, men er samtidig klar på at jeg uansett tenker å bruke de neste årene til det beste for sykepleiere og sykepleien.

Denne uken var det «stormøte» i inkluderingsprosjektet. Nå endte det riktignok opp med et stort og to små møter, for å få en god dialog med alle, men det viktigste er at svært mange aktører nå både er orientert om hva vi holder på med og de har fått bidra inn til oss med hva de jobber med. Jeg er glad for at vi nå er i gang med å utarbeide et kurs i norsk for sykepleiere. At det ikke allerede finnes er helt utrolig synd. Vi vet at det er et krav fra mange «der ute» og bedre norskkunnskaper hos sykepleiere med norsk som 2. språk. Men svaret er ikke å heve kravet om gjenerell norskkompetanse, men å legge til rette for at sykepleiere lærer seg sykepleieterminologi. Nå ser vi av interessen for kurset i helsenorsk (på B2 nivå) at mange med norsk som 2. språk også gjerne vil lære mer. Det er jo et glimrende utgangspunkt.

 

Nå skal jeg snart jobbe med de siste presentasjonene til landsmøtet. Oslo har fremmet en sak om miljø og klima som jeg skal legge frem for landsmøtet på onsdag. Klimautfordringene er en av de store utfordringene vi står overfor som samfunn og vi i NSF har et soleklart ansvar for å bidra der vi kan, både som enkeltpersoner og som organisasjon.