Nominasjonskomiteens innstillinger til landsmøtet

Av NSF, 03.11.2019

Nominasjonskomiteen har nå lagt frem sin innstilling foran valget av nytt forbundsstyre, Rådet for sykepleieetikk og landsmøtets kontrollutvalg.

Nominasjonskomiteens innstilling til forbundsstyret i perioden 2019–2023:

Forbundsleder:
Lill Sverresdatter Larsen

Nestleder:
Liv Heidi Brattås Remo

2. nestleder:
Silje Naustvik

Medlemmer og varamedlemmer til forbundsstyret:
Kirsten Brubakk
Torbjørn Solberg
Marianne Sæhle
Gro Lillebø
Cecilie Woll Johansen
Rolf-Andre Oxholm

1. varamedlem: Anne Margrethe Sørensen
2. varamedlem: Heidi Smestad Hvaal
3. varamedlem: Andreas Forwald
4. varamedlem: Ine Myren Nesbø
5. varamedlem: Linda Iren Mihaila Hansen
6. varamedlem: Grethe Dølbakken


Nominasjonskomiteens innstilling til Rådet for sykepleieetikk i perioden 20192023:

Leder:
Mildrid H. Søndbø

Medlemmer til rådet for sykepleieetikk:
Berit Støre Brinchmann
Terje Årsvoll Olsen
Berit Liland
Håkon Johansen
Lise Gram Dokka
May-Lis Nerhus Bakken
Kurt Johan Lyngved
Elin Sagbakken


Nominasjonskomiteens innstilling til landsmøtets kontrollutvalg i perioden 2019–2023:

Leder:
Tord Kjesbu

Medlemmer og varamedlemmer kontrollutvalg:
Ragnhild Maalen Bugge
Tom Rune Bratlien
Anne-Britt Sodefjed

1. varamedlem: Jan-Thore Lockertsen
2. varamedlem: Espen Bjørknes
3. varamedlem: Johnny-Reiner Jensen
4. varamedlem: Trine Christensen