Nina og May-Lis nominert til sentrale verv

Av Arild Berland, 04.11.2019

I helgen ble det klart at May-Lis Nerhus Bakken er innstilt som medlem i Rådet for sykepleieetikk. Fylkesleder Nina Horpestad er innstilt som medlem av ny nominasjonskomite og Anne Margethe Sørensen som 1. vara til forbundsstyret.

Det var knyttet stor spenning til nomonasjonskomiteens innstilling til de ulike vervene. Flere rogalandinger hadde stilt sitt kandidatur til rådighet til sentrale verv. Når innstillingen forelå var det klart at May-Lis Nerhus Bakken fra Hjelmeland var innstilt som medlem av Rådet for sykepleieetikk mens Anne Magrethe Sørensen var innstilt til 1. vara til forbundsstyret.

Du kan lese hele nominasjonskomiteens innstilling på denne linken: https://www.nsf.no/vis-artikkel/4715716/17036/Nominasjonskomiteens-innstillinger-til-landsmotet

Søndag kveld var det duket for innstlling til ny nominasjonskomite. Det er fylkeslederne som innstiller til denne komiteen, og de foreslår fylkesleder Nina Horpestad som medlem i komiteen.

Det er NSFs landsmøte som velger hvem som skal bekle de ulike vervene den neste fireårsperioden. Vi vil tro rogalandsdelegasjonen vil stå på for at flere av "våre" skal bli valgt inn,  og ønsker delegasjonen og kandidater tvi-tvi og lykke til!