Fylkesmodellen vedtatt som framtidig organisering

Av NSF, 06.11.2019

Landsmøtet har vedtatt fylkesmodellen som fremtidig organisering av Norsk Sykepleierforbund (NSF). 

Dette innebærer at NSF følger den til enhver tid gjeldende fylkesinndelingen i landet. Det var klart flertall for forslaget. Organiseringen trer i kraft 1. april 2020, NSF vil fra den dato være organisert i 11 fylker.

I tillegg vedtok landsmøtet at alle fylker skal ha frikjøpt nestleder, foruten NSF Troms og Finnmark og NSF Viken som begge får to frikjøpte nestledere.

 

Landsmøtet vedtok fylkesmodellen.