Kompetansebeskrivelse

Av Mona Grytten, 06.11.2019

Kompetansebeskrivelsen ble stemt frem på GF i Sarpsborg 11.september 2019.

 

En kompetansebeskrivelse er viktig for å ha en fellesforståelse for hva kreftsykepleiers særegne kompetanse er, og dermed hva funksjonsdyktighet og faglig forsvarlighet i kreftsykepleie innebærer.