Ny forbundsledelse valgt i Norsk Sykepleierforbund

Av NSF, 07.11.2019

Lill Sverresdatter Larsen (40) ble 7. november valgt av NSFs landsmøte til å lede Norsk Sykepleierforbund (NSF) de neste fire årene. Med seg i den politiske ledelsen får hun nestleder Silje Naustvik og andre nestleder Kai Øivind Brenden.

- Tusen takk for tilliten. Vi er et forbund som er godt posisjonert for framtida, sa den nyvalgte forbundslederen Lill Sverresdatter Larsen til stående applaus fra landsmøtet.

Sverresdatter Larsen er særlig opptatt av sykepleiefaglige perspektiv som bindeledd for interesse-, fag- og samfunnspolitikk, samt medlemsengasjement og har derfor vektlagt faget i front for NSF.

Hun har i siste landsmøteperiode sittet i NSFs forbundsstyre og er nestleder i NSF Troms. Hun jobber som førsteamanuensis ved sykepleierutdanningen ved UiT Norges arktiske universitet.

Sykepleiererfaringen har hun mest fra Universitetssykehuset Nord-Norge på ulike avdelinger, men flest år på hjerte-lunge-karkirurgi intermediær avdeling.

Seks kandidater
Det var hele seks kandidater til vervet som forbundsleder foran dette landsmøtet – aldri før har så mange stilt til valg i NSFs øverste verv.

Det måtte to valgrunder til, da ingen av kandidatene fikk mer enn 50 prosent av stemmene i første valgomgang. Den sittende forbundslederen Eli Gunhild By fikk nest flest stemmer, men i andre runde fikk Larsen landsmøtets støtte.

Nestleder og andre nestleder
Med seg i den daglige politiske ledelsen av forbundet får Sverresdatter Larsen med seg ny nestleder og andre nestleder.

Silje Naustvik (35) ble valgt til nestleder. Hun har vært medlem av forbundsstyret siste landsmøteperiode og var fylkesleder i NSF Oslo fra 2011 til 2014. Hun jobber i dag ved Sykehuset Innlandet HF, Stab og Administrasjon Brumunddal.

Kai Øivind Brenden (43) ble valgt til andre nestleder. Han har vært medlem av forbundsstyret siste landsmøteperiode og har vært foretakstillitsvalgt ved Akershus universitetssykehus siden 2005.

Forbundsstyre
Foruten leder og nestledere består det nye forbundsstyre av følgende nyvalgte medlemmer Kirsten Brubakk (Østfold, tidligere medlem), Torbjørn Solberg (Sør-Trøndelag, tidligere medlem), Gro Lillebø (Sør-Trøndelag, nytt medlem), Cecilie Woll Johansen (Nordland, nytt medlem), Rolf-Andre Oxholm (Oslo, nytt medlem) og Anne Margrethe Sørensen (Rogaland, tidligere medlem). 1. vare til forbundsstyre er Marianne Sæhle (Hordaland, tidligere vara).

Nyvalgte forbundsstyremedlemmer.

 

Rådet for sykepleieetikk
Mildrid H. Søndbø ble valgt til leder for Rådet for sykepleieetikk. Disse ble valgt som medlemmer av rådet: Berit Støre Brinchmann, Håkon Johansen, Terje Årsvoll Olsen, Berit Liland, Kurt Johan Lyngved, May-Lis Nerhus Bakken, Lise Gram Dokka og Elin Sagbakken. 

Kontrollutvalget
Tord Kjesbu ble gjenvalgt som leder for kontrollutvalget. Disse ble valgt som medlemmer av utvalget: Ragnhild Maalen Bugge, Tom Rune Bratlien og Anne Britt Sodefjed.

Nominasjonskomiteen
Rita Heidi Standal ble valgt som leder for nominasjonskomiteen. Disse ble valgt til medlemmer: Anita Hellevik Magerholm, Ellen Inga Hætta Norvang, Anne Berit Lund, Nina Horpestad, Therese Jenssen Finjarn og Ragnhild Hegg. 


75 kandidater

Det var 75 kandidater som stilte til valg til de 45 sentrale vervene som velges direkte av landsmøtet.

– Det er et historisk engasjement for å stille til verv i NSF, og det skal vi være glade for, sa nominasjonskomiteens leder Irene Kronkvist.

Norsk Sykepleierforbund er med sine 120 000 medlemmer Norges fjerde største fagforening og representerer den største profesjonsgruppen i helsesektoren.