Valg i nye Holmestrand kommune

Av Morten Falkenberg, 08.11.2019

Medlemmer i dagens Sande og Holmestrand kommuner, med korrekt e-postadresse, vil 8.november motta en e-post hvor de kan stemme på hovedtillitsvalgt, og stedfortreder for denne, i nye Holmestrand kommune. Her kan du lese om kandidatene på valg.

Klikk på aktuelt navn for å få opp presentasjonen.

Kandidat til vervet som hovedtillitsvalgt:

Kandidater til vervet som stedfortreder for hovedtillitsvalgt (i alfabetisk rekkefølge på etternavn):