Landsmøtet 2019

Av Katrine Linnom Pedersen, 08.11.2019

Da var landsmøtet til NSF over for denne gangen. Ny forbundsledelse og nytt forbundsstyre er på plass, og faggruppen gratulerer så mye til alle de valgte kandidatene. Vi gratulerer spesielt til ny forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen som også er medlem av faggruppens for sykepleiere i geriatri og demens. NSF står foran en spennende tid etter at vedtaket falt i saken om hvordan fylkene i NSF skal organisere seg i fremtiden.

Dette har vært et landsmøte der faggruppene har vist seg som et viktig element i NSF sin organisasjon, og mange har tatt til ordet for at både posisjonen og det faglige perspektivet til faggruppene skal komme i fokus. I vår egen faggruppe har vi hatt mange delegater fra de ulike fylkene. Flere av oss har stått på talerstolen for å fremme faget og våre rettigheter innad i NSF. Flere viktige saker har vunnet frem, og det er nå bestemt at det skal være to felles faggrupperepresentanter i hvert fylkesstyre. Sentralt fagforum sin sak om hvordan videre utvikling i faggruppene skal foregår ble vedtatt, og faggruppene får være en stor del av hvordan dette arbeidet skal gjennomføres.

Takk til alle faggruppemedlemmer som var med på å gjennomføre et vellykket landsmøte.