Kortvakter - kortsiktig og kvinnefiendtlig arbeidsgiverpolitikk

Av Karen-Margrethe Brasetvik, 10.11.2019

Kreativiteten er stor for å tyne ressursene i helsetjeneste maksimalt. Det rammer også sykepleiernes arbeidstidsordninger. Mange arbeidsgivere holder sine ansatte i deltidsstillinger og bruker kortvakter for å dekke over for knapp bemanning.

Det er en kynisk og kortsiktig arbeidsgiverpolitikk. Den rammer kvinnedominerte arbeidsplasser. Og den bidrar ikke til å rekruttere de 30.000 sykepleierne Norge vil mangle om 20 år.

Et kvarter her og en time der… er det så farlig? Ja, det er det. Bruk av kortvakter forutsetter en stor andel deltidsansatte. Og det holder ansatte i deltidsstillinger, enten de vil eller ikke. Vanligste årsak til at nyutdannede sykepleiere jobber deltid, er mangel på hele stillinger. Full stilling og full vakt er hovedregelen i arbeidslivet – men ikke i helsesektoren.

Når arbeidsgivere spekulerer i kortvakter, må de ansatte møte opp flere ganger på jobb enn stillingen skulle tilsi ut fra en normal arbeidsdag på 7 ½ til 8 timer. En halv time kortere arbeidsdag gir 18 flere oppmøter i løpet av et år for en heltidsansatt. Enda kortere vakter gir enda flere oppmøter. Det betyr en reallønnsnedgang for den enkelte; økte utgifter til transport og barnepass, reduserte muligheter til å jobbe ekstra.

Årets Fafo-rapport «En ny vei mot heltidskultur» avdekker at ansatte som jobber kortvakter, er mest slitne. De jobber på de mest arbeidsintensive tidspunktene, og de blir mindre involvert i det som skjer på arbeidsplassen. Kortvakter avspeiler en arbeidsgiverpolitikk som legger liten vekt på kompetanse og et godt arbeidsmiljø.

Turnusarbeid er belastende for helsa, men helt nødvendig i helsetjenesten. Gode arbeidstidsordninger er turnusarbeidernes «vernesko». Det er ikke god arbeidsgiverpolitikk å tilby turnusarbeidere «rushtidsarbeid» i form av kortvakter der man er på jobb i høyaktivitetsperioden.

De fleste sykepleiere som jobber turnus, jobber deltid. Samtidig er det stor sykepleiermangel. Da kan vi ikke ha arbeidstidsordninger som opprettholder deltid. Bruk av kortvakter er en kynisk og kortsiktig arbeidsgiverpolitikk. Sykepleierforbundets tillitsvalgte kan ikke inngå turnusavtaler der kortvakter brukes for å dekke over sykepleiermangelen.

Dette er en politisk uttalelse vedtatt på NSFs landsmøte 8. november 2019 etter forslag fra Østfolds delegasjon.