NSF Buskerud går inn i Viken

Av Linda Lavik, 11.11.2019

Landsmøte har bestemt at NSF Buskerud, Østfold og Akershus går inn i NSF Viken fra 1. april 2020. Fylkesleder Linda Lavik forsikrer at tillitsvalgte, medlemmer og lokale faggrupper skal få god service fortsatt.

Landsmøtedelegatene fra Buskerud var skeptiske til å følge ny fylkesinndeling der NSF går fra 19 til 11 fylker. Men flertallet på landsmøte bestemte at NSF skal følge den til enhver tid gjeldende fylkesinndeling i landet. Organiseringen trer i kraft 1. april 2020. NSF vil fra den dato være organisert i 11 fylker.

Fylkesleder Linda Lavik sier at hun er glad for at det var gode diskusjoner på landsmøte. Delegatene fra Buskerud sto sammen med Østfold, Finnmark, Troms og Sogn og Fjordane, og argumenterte mot sammenslåing. Selv om vi ikke har fått flertall for vårt forslag, så har det vært en god prosess med gode debatter.

Nå har landsmøte bestemt hvordan vi skal være organisert framover, og fylkesleder Lavik er klar for å jobbe for en god organisering i NSF Viken. Det første fylkesstyrene skal uttale seg om, er hvor de nye fylkeskontorene skal ligge. Alle nye fylker skal ha ett felles fylkeskontor, og i tillegg kan de få ett eller to  satelittkontor.

Vårt mål er å beholde NSF-kontoret i Buskerud. Dette er et kontor som er mye brukt av tillitsvalgte, lokale faggrupper, trommekorpset og medlemmer.

Det skal velges ny fylkesleder, nestledere og fylkesstyre på fylkesmøtet 26. mars 2020. Det er bestemt at NSF Viken får 2 frikjøpte nestledere i tillegg til fylkesleder. Dette betyr at vi beholder de tre politiske fylkeslederstillingene vi har i dag. I tillegg får NSF Viken tilført en stilling som administrativ leder.

Fylkesleder Lavik sier at det viktigste fremover blir å ivareta tillitsvalgte, faggrupper og medlemmer på en god måte. Vi ønsker å få til et bedre medlemstilbud framover- med flere faglige tilbud lokalt!