Valg av Hovedtillitsvalgte i Nye Kristiansand kommune

Av Ragne S.T. Quinteros, 14.11.2019

Det skal gjennomføres valg på 2 hovedtillitsvalgte (HTV) i Nye Kristiansand kommune.

Vi er så heldig å ha tre kandidater til HTV vervet. Det er Cathrine Kaarikstad, Tone Ramsland og Vibeke Prytz-Jensen. Mer informasjon om kandidatene finner dere i vedlagt dokument: Presentasjon av kandidater_HTV valg2019  

Er du ansatt i Kristiansand kommune, Songdalen eller Søgne kommune så vil du bli invitert til å delta valget. Valget vil bli gjennomført elektronisk ved at dere får tilsendt mail men en link der dere kan stemme på to av de tre kandidatene som har sagt seg villig til å delta. Valget blir gjennomført fra fredag 15.11.19 til fredag 29.11.19 kl 12:00

Nominasjonskomiteens innstilling finner dere her:Innstilling

Lurer du på noe ang valget så ta kontakt med fylkeskontoret