Landsmøte 2019

Av Ragne S.T. Quinteros, 13.11.2019

Landsmøte i NSF arrangeres hvert 4. år, og i år ble det arrangert fra 04.11 til 08.11 på Gardermoen.

Vi var en delegasjon på 8. fra Vest-Agder. I landsmøte ble mye spennende diskutert og vår fremtidig politikk ble vedtatt. Det ble også valgt inn personer til sentrale verv. Fra Vest-Agder ble tidligere Fylkesleder Anne Britt Sodefjed valgt inn i kontrollutvalget. Gratulerer

En av sakene på landsmøte var knyttet til ny struktur av NSF i forbindelse med Regionsreformen. Det ble da vedtatt at NSF skal ha en Fylkesmodell. Det betyr at vi i Vest-Agder blir slått sammen med Aust-Agder fra 01.04.20. Valgt til nytt Fylkesstyret i NSF Agder vil skje på Fylkesmøte 25-26 mars 2020. Mer informasjon om dette kommer senere.