Funksjonsbeskrivelse for diabetessykepleiere

Av Eli Røed Jensen, 14.11.2019

Hva er en diabetessykepleiers oppgaver?

NSF/FFD funksjonsbeskrivelse for diabetessykepleiere