Handlingsplan for et bedre smittevern

Av Arnold Måsøval-Jensen, 15.11.2019

Helse- og omsorgsdepartementet har nå gitt ut Handlingsplan for et bedre smittevern med mål om å redusere helsetjenesteassosierte infeksjoner 2019-2023.

Godt smittevern bidrar til bedre pasientsikkerhet og er en forutsetning for å begrense utbrudd og spredning av smittsomme sykdommer i helsetjenesten og samfunnet.

Handlingsplanen har to hovedmål, åtte konkrete delmål og 37 tiltak. Se handlingsplanen for detaljer.