VIDEREUTDANNING DIABETESSYKEPLEIER

Av Eli Røed Jensen, 15.11.2019

Det finnes pr. i dag 3 videreutdanningsinstitusjoner som utdanner diabetessykepleiere på ulike nivå:

-HØGSKOLEN VESTLANDET, BERGEN: Masterutdanning (120 studiepoeng, 3 år) 

-HØGSKULEN I INNLANDET, avd. ELVERUM: Deltid, samlingsbasert halvårsstudium, betalingsstudium. 15 studiepoeng

-USN, Universitetet i Sørøst-Norge (Bakkenteigen, Borre): 30 studiepoeng, 2 semestre

(klikk på overskriften for link direkte til høyskolene/universitetet)

 

-HØGSKOLEN VESTLANDET, BERGEN: Masterutdanning (120 studiepoeng, 3 år) nytt studie starter opp høsten 2020. 

Mer informasjon finner her: https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2020h/ma-ksd/

 

 

 

-HØGSKULEN I INNLANDET, avd. ELVERUM: Deltid, samlingsbasert halvårsstudium, betalingsstudium. 15 studiepoeng, søknadsfrist 15.november. 

Mer informasjon finner du her: https://www.inn.no/studier/studietilbud/helse-sosialfag-og-idrett/videreutdanning-i-diabetes

 

 

 

-USN, Universitetet i Sørøst-Norge (Bakkenteigen, Borre): 30 studiepoeng, 2 semestre, oppstart høst 2019. Samlinger høst og vår (Studiet er allerede i gang, søknadsfrist utgått).

Mer informasjon finner du her: https://www.usn.no/studier/finn-studier/helse-og-sosialfag/videreutdanning-i-diabetes-for-sykepleiere/