E-helsekonferanse NSF 12. og 13. februar 2020

Av Eli Røed Jensen, 15.11.2019

Tid: 12. og 13. februar 2020
Sted: Thon Hotel Storo, Oslo
VI inviterer til ny e-helsekonferanse i 2020 i samarbeid med NSFs faggruppe for eHelse. Også denne gangen vil vi presentere spennende foredragsholdere både fra myndigheter, virksomheter og klinisk forskning og praksis.


På neste års e-helsekonferanse vil du få lære mer om viktige og sentrale nasjonale og regionale e-helseprosjekter, kunstig intelligens og digital avstandsoppfølging både innen somatikk og psykisk helse. Du vil få presentert ny forskning innen sykepleie og e-helse, tjenestedesign, og hva som skjer med terminologi for sykepleiepraksis. Du vil også få høre om prosjekter der pasienter og brukere anvender digitale løsninger.

Sist, men ikke minst, vil du få se inn i glasskulen om hva som kan skje innen sykepleie og digitale løsninger.
Årets konferanse ble fulltegnet lenge før påmeldingsfristen gikk ut, og det var venteliste. Vi oppfordrer til å være tidlig ute. Det er først-til -mølla prinsippet som gjelder. 

Påmelding: https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/4647170/540896