DIABETESFAGSEMINAR 28.11.2019

Av Eli Røed Jensen, 15.11.2019
 

 Diabetes fagseminar på Høgskulen på Vestlandet

med presentasjon av fordypningsoppgaver

Master i klinisk sykepleie – Diabetes Kull 2018

Tid: 28.11.2019 kl. 9-15

Sted: Kronstad, rom D122 (aud.6)

 

 
 
PROGRAM:
 

kl. 09.00 – 09.05 Kl. 09.05 – 09.45

Tema: «Mat»

kl. 09.50 – 10.10

kl. 10.10 – 10.30

kl. 10.30 – 10.45

Velkommen!

Reviews of European nursing research v/ David Richards

Bruken av boluskalkulator hos personer med type 1 diabetes og multiinjeksjonsregime.
v/ Line-Merethe Østenstad

Utfordringer i ammeperioden for kvinner med type 1 diabetes v/ Astrid Stalheim

Pause

Tema: Organisering av helsetjenester generelt og ved spesielle utfordringer

kl. 10.45 – 11.20 Speed-presentasjoner (se side 2) Tema: Diabetes hos barn

kl. 11.20 – 11.40

kl. 11.40 – 12.00

kl. 12.00 – 12.45

Foreldres erfaringer med bruk av insulinpumpe og kontinuerlig glukosemåler til barn med diabetes type 
v/ Mari Helen Berg

Å være søsken til barn/ungdom med diabetes type 1 v/ Andrea Brøther

Kaffe og lunsj

Tema: Diverse alders- og situasjonsspesifikke utfordringer

kl.12.45 – 13.20 Speed-presentasjoner (se side 2)
Tema: Opplæring og oppfølging av diabetes type 1 i spesialisthelsetjenesten

kl. 13.20 – 13.40 kl.13.40 – 14.00

kl. 14.00 – 14.10

Opplæring og oppfølging ved nyoppdaget diabetes type 1. v/ Øystein Nautvik

Oppfølging av unge voksne med diabetes type 1 v/ Berit YK Bjørhovde
Pause

Tema: Oppfølging av diabetes type 2 i primærhelsetjenesten

kl.14.10 – 14.30 kl.14.30 – 14.50

kl.14.50 – 15.00

Guided Self-Determination i primærhelsetenesta v/ Hege Rorgemoen

Kva erfaringar har personar med diabetes type 2 med oppfølginga i primærhelsetenesta?
v/ Eirin Måkestad

Avslutning

 

Speedpresentasjoner

Gruppe 1

Tema: Organisering av helsetjenester generelt og ved spesielle utfordringer

1. Kvaliteten på diabetesomsorgen i kommunehelsetjenesten v/ Kristin Stølen Hellen

2. Nye medikamenter og muligheten for personsentrert behandling av diabetes type 2. v/ Mona Sævik Troland

3. Hvilke faktorer i helsetjenesten bidrar til å predikere tilhelingstid ved diabetes fotsår? v/ Isabel Knutsen

4. Remisjon av type 2 diabetes v/ Elisabeth Nag

5. Bruk av CGM til voksne med diabetes type 1 og «hypoglycemia unawareness» v/ Tone Titland

6. FINDRISC
v/ Kristine Totland

7. Diabetes og helserelatert livskvalitet v/ Julie Røyland

Gruppe 2

Tema: Diverse alders- og situasjonsspesifikke utfordringer

1. Svangerskapsdiabetes - risikofaktorer i ulike etniske grupper. v/ Marit Stokker

2. Bruk av karbohydratvurdering til barn og ungdom med type 1 diabetes. v/ Aisha Ullah

3. Fedres rolle i oppfølgingen av barn med diabetes type 1 v/ Marie T. Vabø Styve

4. Anbefalt behandling av spiseforstyrrelser ved type 1 diabetes v/ Dina Renate Løland

5. Diabetes type 2 og søvnapnoe v/ Mari Johanne Granås

6. Betydningen av glykemisk kontroll hos eldre v/ Ida Elise Hognestad

per 06.11.19