NY HJEMMESIDE 08.01.2020

Av Eli Røed Jensen, 17.11.2019

NSF OG FAGGRUPPENE FÅR NYE HJEMMESIDER, KLIKK HER OG LES MER!

VIKTIG INFORMASJON OM NETTSIDENE VÅRE UNDER NSFs fane:
-Gamle nettsider skal etter planen "av lufta" 08.01.2020
-Nye nettsider er under utarbeidelse, og der legges det for tiden inn aktuelle saker etter beste evne. Da malen pr. i dag er uferdig, og mulighetene for å legge inn stoff er stengt fra 01.12.19 til planlagt lansering 08.01.2020, bes det om forståelse for at sidene er noe uferdige ved oppstart og lansering.
-Send gjerne inn diabetesnyheter, artikler, kurs eller annet du tenker bør komme på nettsida vår før 01.12.2019. Det som kommer inn etter dette kan først legges inn i nye sider, på nyåret etter publisering.
Mvh Eli, ny Webansvarlig i faggruppa

 

NY INFORMASJON, oppdatert 21.01.20: Lansering av nye nettsider er utsatt til mars/april i år.